# شعر
  دوستتدارم . چون مادری که در سردترین روز بهمن ماه کودکش را میان صدای مرغ و خروس های همسایه میان پالتوی به دیوار ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 5 بازدید