گم کرده ام تو را.....

حضور تورا این بار گم کرده ام انگار

 

                                                                 میان عطر شب بوها

 

وطنین صلای شادی آفرینت را

                                                           میان هیاهوی غم ها

مهربانا!

 

شاهین تیز پرواز نگاهت را

                                                  درافق های کدام کویر به یاد گار گذاشته ای؟

وهرم نفس هایت را در رویش                                                                                                                                                                             کدامین سیب کال؟                                                                                                                                   

عزیزا!

 

با حریق سرخ بوسه هایت     

 

                                               تن کدام ستاره را متبرک کرده ای؟

 

متبرک کن بار دیگر لحظه هایم را.........

 

                                            نوازش کن بار دیگردستان قندیل بسته ام را.....

 

بباف بار دیگر گیسوان آشفته ام را....

 

 

که گم کرده ام تو را.................

 

 

                                   !ای بهترین من!

 

شبنم _11فروردین 1389

پینوشت1 :
"من آن سازم
که با مضراب ِمهر ِتو
نوای شور و ماهورم
فلک را کرده بودهکر
کنون امّا
تو خود دانی
که من ناکوک ِناکوکم...."

پینوشت 2:شعر مخاطب خاصی ندارد.

پینوشت 3:نظرات پست پایین بازه.

/ 0 نظر / 19 بازدید