پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

به یاد ساناز و آزیتای عزیز که چهره در نقاب سیاه خاک کشیدند..

پیشکش به روح ساناز بهشتی و آزیتا میزبان که ادبیات داغدار آنهاست..                                                                                                    حرفهایم در هجای کلمات می ماسیدند،وتو سکوت میکردی به ... ادامه مطلب
/ 83 نظر / 16 بازدید