وقتی خدا برایمان بستنی چوبی خرید!

به غزال مرادی عزیزم

وبه اینهمه که در سرم مدام شده!*

 

میدانی غزال،همه چیز ازملافه های خونی شعر تو شروع شد!

از همان روز که هوس کردم این ملافه های خونی را خوب بچلانم!

ازآن شعرها و آن بلند بلند فکر کردن ها

از آن با کلام دل بسته شدن ها

از این دو تا "ها " که شد" ما ها"!

از دستت که چرخید و چرخید و رسید به کد جنونهای من

وگوشی پرازسرب من که ALARM  میزد:

-  کابوسها مشغول کارند، لطفا بعدا تماس بگیرید!

همه ی همه ی اینها ازیک غزال شروع شد

با آبنبات ترشی که قل خورد روی خاک!

وشبنمی که با نگاهش ترشی را دنبال کرد و لیسش زد!

 

غزال ازآن آدمهاست

که زن بودنش به انسان بودنش غره است!

از آن آدمها که شعر به سینه روزهایش سنجاق شده

غزال ازآن دسته آدمهاست که وقتی صدایش تو را به مهمانی کلمات میخواند

ثانیه ها سبقت میگیرند،

معجزه ی عجیبی رخ میدهد انگار

آنقدر که بغضهایت رایکی یکی مچاله میکنی

ودست به دیوارِ امروز ، دیروزهایت را قرمز میکشی...

 

چشمانم زیر نور چشمک زن ها ریز تر میشود و

به روزهایی پنجره میکشم که

تیترهای پزشکی از پس پیش نگاهم

رژه میرفتند .../ میروند!

همان شب قدرهایی که یواشکی برای هم دعا کردیم!

غروبهایی که فاصله ها را سا نت زدیم

و ازترس سایه های روی دیوار درآغوش هم گم شدیم

روزهایی که شعرهایمان را در اولین لحظه ی زایمان برای هم SMS  کردیم

تا حس نکنیم بین مان چندساعتِ قابل !

"بعضی ها" فاصله انداخته اند..!

همه ی علامت سوال هایی که حال مرا پرسید

و جواب گرفت

- "بد،خیـــــلی بد غزالم!"

وغزالی که تحمل کرد ونوشت :

زخمهای آدمها سرمایه است باید تحملشون کرد!

ومن چقدر به زنده بودنم یقین پیدا کردم با این جملات...

 

غزالی که همیشه دوستش دارم

حتی وقتی ذهنش تیرمیکشد ازیاس فلسفی

وقتی اول ازهمه میپرسد

امتحان ریاضی ات را چطور دادی؟!

 

میدانم داری میخندی غزال!

بلند میخندی!

ازهمان خنده ها که شیرینیش را

از پشت خطوط مجازی هم میشود حس کرد!

دوستتدارم هنوزهم کلیشه نیست

وقتی ما بیسکوئیت های سبز میخوریم!

 

لعنت به این مکالمه ی جاودان شده

دنیا برای ما فقط این استکان شده

حل میشویم توی جهانی که خالی است

هرچند گفتگوی من و تو خیالی است*

 

شبنم سمیعی- برگریزان 89

 

1.مهدی موسوی

2.محمد حسینی مق

/ 0 نظر / 13 بازدید