من را از هول و هراسهای دنیا و غم و اندوه های آخرت رهایی ببخش و من را از شر آنان که در زمین ستم می کنند در امان بدار.
خدایا !
به که واگذارم می کنی؟
بسوی که می فرستی ام ؟
بسوی آشنایان و نزدیکان ؟ تا از من ببرند و روی بگردانند............
یا بسوی غریبان و غریبه گان تا گره در ابرو بیفکنند و مرا از خویش برانند؟
یا بسوی آنان که ضعف مرا می خواهند و خواری ام را طلب می کنند؟
من بسوی دیگران دست دراز کنم ؟در حالی که خدای من تویی و تویی کارساز و زمامدار من...
ای توشه و توان سختی هایم !
ای همدم تنهایی هایم !
ای فریادرس غمها و غصه هایم !
ای ولی نعمتهایم !
ای پشت و پناهم در هجوم بیرحم مشکلات !
ای مونس و مامن و یاورم در کنج عزلت و تنهایی و بی کسی ،ای تنها امید و پناهگاهم در محاصره اندوه و غربت و خستگی ! ای کسی که هر چه دارم از توست و از کرامت بی انتهای تو !
تو پناهگاه منی ...
تو کهف منی...
تو مامن منی.....
وقتی که راهها و مذهبها با همه فراخیشان مرا به عجز می کشانند و زمین با همه وسعتش بر من تنگی می کند و...
اگر نبود رحمت تو بی تردید من از هلاک شدگان بودم و اگر نبود محبت تو بی شک سقوط و نابودی تنها پیش روی من می شد.
ای زنده ...
ای معنای حیات ،در زمانی که هیچ زنده ای در وجود نبوده است.
ای آنکه با خوبی و احسانش خود را به من نشان داد و من با بدیها و عصیانم در مقابلش ظاهر شدم.
ای آنکه در بیماری خواندمش و شفایم داد.......
در جهل خواندمش و شناختم عنایت کرد.........
در تنهایی صدایش کردم و جمعیتم بخشید...........
در غربت طلبیدمش و به وطن بازم گرداند.......
در فقر خواستمش و غنایم بخشید...........
من آنم که بدی کردم من آنم که گناه کردم
من آنم که به بدی همت گماشتم
من آنم که در جهالت غوطه ور شدم
من آنم که غفلت کردم
من آنم که پیمان بستم و شکستم
من آنم که بد عهدی کردم ...
و ... اکنون بازگشته ام...
باز آمده ام با کوله باری از گناه و اقرار به گناه.
پس تو در گذر ای خدای من !
ببخش ای آنکه گناه بندگان به او زیان نمی رساند ،ای آنکه از طاعت خلایق بی نیاز است و با یاری و پشتیبانی و رحمتش مردمان را به انجام کارهای خوب توفیق می دهد............
آمین یا رب العالمین!!
/ 3 نظر / 17 بازدید
عاطفه

الهی قربون قلم زیبانویست برم عزیز دلم از راه دوربوسسسسسسسسسسس[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

علیرضا

سلام خانوم کوچولو , خیلی خوشگل می نویسی . امید وارم همیشه همین قلم رو داشته باشی. چند روزه که قالبت به هم خورده نمی شه برات کامنت گذاشت چی کار می کنی ؟[گل][گل][گل]