حالم بهتر است

آمدم تهران.

این شهر حتی با زرق و برق اش .مثل پولک های لباس عروسکی که چشم هایش خالی ست.حالم را بهتر می کند.دیروز توی جاده به خیلی چیزها فکر کردم.به عشق تو که صبر را به من آموخت.به من قدرت و غرور داد.و هنوز هم عشق توست که مرا شجاع تر میکند تا برای لحظه لحظه زندگیم بجنگم.و مرا هول میدهد به جلو.به آینده.به تلاش .به انسانی در جستجوی معنای ویکتور فرانکل که اینروزهایم را پر کرده.

/ 2 نظر / 30 بازدید
سنگبانوس

سلام دخترگلم ، چطوری برقرارباشی