دلتنگی..... (به بهانه سفر دایی خوبم به خارج از کشور)

میان کوچه می پیچید..

صدای پای دلتنگی...

به جانم میزند آتش...

غم شبهای دلتنگی...

چنان وامانده ام در خود..

که از من می گریزد غم...

منم تصویر تنهایی...

منم معنای دلتنگی...

چه می پرسی

ز حال من؟؟؟!!!

که من تفسیر اندوهم...

سرم مأوای سوداهاست..

دلم صحرای دلتنگی...

/ 0 نظر / 46 بازدید