بوتیمار

ما از او می ترسیدیم.زیرا حس می کردیم او تنهاست...

به خودتان برسید عاشق خودتان باشید از خودتان مراقبت کنید و شخص اول زندگی تان خودتان باشید ! این ها زمانی برای من ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 42 بازدید
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
10 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
18 پست