!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> سقوط و صعود - بوتیمار
بوتیمار

ما از او می ترسیدیم.زیرا حس می کردیم او تنهاست...نویسنده : شبنم ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩

یکی یکی طی می کرد پله ها را

 

 

آن نجیب ، که در پیشانی اش

                                                                                                                                                        

سطوری از گذشت دوران موج میزد       

                                                                                                                                                   

ونفس هایش پر پر میشد

                                                                                                                                                        

در هجوم سرپنجه های درد بر سینه اش....

 

 

 

به سجود در می آمد زیبایی اش

 

 

 

وبه رکوع میرفت بلندای قامتش

 

 

 

ودرنگاهش گرگ و میش یک وهم

 

 

جان میگرفت..

 

 

یکی یکی طی میکرد پله ها را آن نجیب.....

                                                                                                                                                                                        باعصای  با عصای چوبین

            

 

در سقوط از یک دره به نام جوانی

 

 

وصعود ارقام شناسنامه اش به یک قله به نام پیری!

 

 

 

                 شبنم سمیعی-26 اردیبهشت 89                       

 

 

اراده ی پیران کاردان را به چشم حقارت منگر و پشت خمیده آنان را ناچیز منگار،از همین کمان قامت است که میتوان تیر آرزوها را به هدف زد                                                                                                                         
کلمات کلیدی :شعر 

4 مدال رنگی